TELETRONIC Denmark ApS

logo
home produkter anvendelse mere info hent data

Usserød Å   Usserød Å målesystem

solceller    Måling på solceller

wingraf demo    Wingraf demo

Home, English Text
Flowmåling på Sejerø

  Flow og nedbørsmålestation ved Tadebæk på Sejerø

TELETRONIC Denmark ApS udvikler og producerer TELELOG trådløse dataloggere til overvågning og dataindsamling og radiomodem til fjernstyring. Dataloggerne benytter lokale VHF/UHF radiofrekvenser, eller GSM og GPRS.

storebaelt
TELELOG DATALOGGERE
benyttes til overvågning og dataindsamling fra målepositioner spredt ud over et større geografisk område f.eks.
  • på byggepladser
  • i vandløb
  • i kloaksystemer
  • i overløbsbygværker
  • i pumpestationer
  • på komposteringsanlæg
  • på affaldsdepoter.
water
Storebæltsbyggeriet


Kanalanlæg i Ørestaden
storebaelt
kloak
pumpestation
Vandløb

Kloakker
Pumpestationer
kompost
TELELOG RADIOSYSTEM

En TELELOG HOVEDSTATION indsamler, med tovejs radiokommunikation, automatisk måledata fra 1-60 udendørsstationer placeret i landskabet og gemmer data i sin hukommelse. Data overføres til en pc koblet til hovedstationen eller til en internet server via en GSM eller GPRS forbindelse.

vandboring
Komposteringer

Vandboringer
nedboer
hovedstation
overloebsbroende
Nedbørsmålinger
TELELOG HOVEDSTATION
Overløbsbrønde


TELELOG SRO MODULER benyttes til fjernstyring af pumpestationer, fjernvarmeanlæg, industrianlæg og lignende. Alle TELELOG dataloggere tilpasses løbende kundespecificerede ønsker og kan implementeres i eksisterende SRO systemer.TELETRONIC Denmark ApS
Symbion Science Park
Fruebjergvej 3
2100 København Ø
Tlf.: 70 27 00 84
Fax.: 70 27 00 83
E-mail: teletronic@teletronic.dk
http://www.teletronic.dkOpdateret 14. januar 2005, © Copyright 1997-2005 TELETRONIC Denmark ApS